Second opinion

Een CFD simulatie is een zeer gedetailleerde berekening waarbij veel weloverwogen aannamen worden gedaan. Elke aanname heeft invloed op de uitkomst. De resultaten van een CFD simulatie worden meestal gepresenteerd in rapporten. In deze rapporten staan echter niet altijd alle details van de simulatie of de kennis ontbreekt om deze te kunnen beoordelen. Hierdoor wordt een CFD simulatie nog wel eens als een black box beschouwd en is er soms wantrouwen.

Wij kunnen een CFD simulatie of de verstrekte rapportage hiervan voor u beoordelen. Dit kan op drie niveaus:

  1. Vrijblijvende 1e indruk, waarbij wij kort telefonisch onze mening geven en of wij denken dat een verdere review nodig is.
  2. Korte beoordeling in een notitie, waarbij wij een officiële reactie geven op een uitgevoerde CFD simulatie. Het kan zijn dat wij de simulatie niet goed kunnen beoordelen op basis van de beschikbare gegevens. Deze zullen wij dan opvragen of benoemen als niet te beoordelen.
  3. Diepgaande beoordeling, waarbij wij eventueel zelfs (delen van) de simulatie met onze eigen software opnieuw uitvoeren.

Wilt u (vrijblijvend) een second opinion aanvragen?