Second opinion

Een CFD simulatie is een zeer gedetailleerde berekening waarbij veel weloverwogen aannamen worden gedaan. Elke aanname heeft invloed op de uitkomst. De resultaten van een CFD simulatie worden meestal gepresenteerd in rapporten, vaak met behulp van visualisaties en grafieken. Het uitvoeren van CFD simulaties is specialistisch werk. Bij de gebruikers van de opgestelde rapporten ontbreekt echter soms de juiste kennis om deze goed te kunnen beoordelen. Hierdoor wordt een CFD simulatie nog wel eens als een black box beschouwd, wordt er niet het maximale uit de CFD simulatie gehaald of ontstaat er soms wantrouwen.

Om ervoor te zorgen dat er maximaal geprofiteerd wordt van een CFD simulatie, kunnen wij de verstrekte rapportages voor u beoordelen. Wij kunnen op drie niveaus een second opinion geven:

1. Vrijblijvende 1e indruk, waarbij wij kort telefonisch onze mening geven. Daarnaast geven we aan of wij denken dat een verdere review nodig is.

2. Korte beoordeling in een notitie, waarin wij een officiële reactie geven op een uitgevoerde CFD simulatie. Het kan zijn dat wij de simulatie niet goed kunnen beoordelen op basis van de beschikbare gegevens. Deze zullen wij dan opvragen of benoemen als niet te beoordelen.

3. Diepgaande beoordeling, waarbij wij eventueel zelfs (delen van) de simulatie met onze eigen software opnieuw uitvoeren.

Wilt u (vrijblijvend) een second opinion aanvragen?