Brandveiligheid

CFD simulaties worden veelvuldig gebruikt voor brandveiligheid vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in dergelijke simulaties en hebben veel kennis van de bijbehorende regelgeving en Fire Safety Engineering (FSE).

Ontwerpen van rook- en warmteafvoer systemen

Voor het ontwerpen en toetsen van alle soorten rook- en warmteafvoerinstallaties, bijvoorbeeld voor parkeergarages, tunnels, winkelcentra, atria, enz., zijn CFD simulaties een nuttige tool. Er zijn minder beperkingen ten opzichte van een ontwerp volgens standaard ontwerpregels zoals beschreven in normen zoals de NEN-EN 12101-5, NEN 6098, enz. Een CFD simulatie laat de brandveiligheid van het ontwerp zien en of het werkt zoals het zou moeten werken. Daarnaast is het vaak vereist door bevoegd gezag.

Gelijkwaardige oplossingen

Met een CFD simulatie kan gelijkwaardigheid aan het bouwbesluit, de (lokale) regelgeving en/of standaard (ontwerp)regels worden aangetoond. Een gebouw of installatie dient aan strenge regels te voldoen met betrekking tot de brandveiligheid. De regels zijn echter niet altijd even praktisch of logisch. Door middel van CFD simulaties kan het effect van afwijkingen op deze regels op het brandveilighe

idsniveau worden onderzocht. Dit kan op basis van prestatie-eisen of door middel van een vergelijk tussen het voorgestelde ontwerp en een ontwerp conform standaard ontwerpregels.

Door het aantonen van gelijkwaardigheid kunnen onder andere de volgende voordelen worden behaald:

  • Een groter brandcompartiment
  • Besparing op (brandwerendheid) van de constructie
  • Besparing op installaties
  • Langere of minder vluchtroutes
  • Dichter op elkaar bouwen
  • Ruimte aanmerken als niet-besloten ruimte

Fire Safety Engineering (FSE)

Met FSE bedoelen wij het beoordelen van de brandveiligheid, rekening houdend met alles aspecten die voorkomen bij brand, zoals:

  • Vergelijk tussen de beschikbare en benodigde vluchttijd (ASET vs RSET)
  • De thermische belasting op de constructie
  • De kans op brandoverslag
  • De invloed van sprinklers op de brand, maar ook op bescherming van de constructie

Wij zijn gespecialiseerd in CFD simulaties ter ondersteuning van FSE. We kunnen daardoor op hoog niveau meedenken bij het zoeken naar oplossingen. Wij zijn sterk in het scenario denken en het maken en onderbouwen van de vele aannamen die bij een FSE oplossing worden toegepast.

Brandveiligheid onderzoek nodig