Rook- en warmteafvoer installatie ontwerp met CFD

 • EN 12101-5, NEN 6093, NFPA 204, NBN S21-208
 • Beschikbare vluchttijd
 • Grote compartimenten
 • Eén of meer verdiepingen
 • Vides
 • Magazijnen met stellingen
 • Winkelcentra
 • Atria
 • Complexe gebouwen
 • Mechanische en/of natuurlijke ventilatie
 • Uitgaansgelegenheden en openbare ruimten
 • Niet-gecompartimenteerde ruimten

Rook- en warmteafvoer (RWA) installaties worden vaak gedimensioneerd door middel van handberekeningen gebaseerd op ontwerpnormen. Deze ontwerpregels kunnen echter niet in alle situaties worden toegepast. In deze gevallen kan gebruik worden gemaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties. Een CFD simulatie is namelijk geschikt voor elke vorm en type gebouw en kan daarbij rekening houden met aspecten zoals windeffecten, grote rookcompartimenten en de nadelige invloed van toevoerlucht op een gestratificeerde rooklaag.

Vrijblijvend uw project bespreken?

Toepassing en doel van CFD simulaties

Een goed werkende RWA installatie beperkt de opbouw van een hete rooklaag bij brand in een gebouw. Hierdoor neemt de beschikbare vluchttijd toe en kunnen flash-over condities worden voorkomen.

Een RWA installatie kan worden ontworpen aan de hand van algemeen toegepaste normen zoals de EN 12101-5, NEN6093, BRE 368, NBN S21-208-2 en NFPA 204. Deze ontwerpregels kunnen echter niet in alle situaties worden toegepast. In deze gevallen kan gebruik worden gemaakt van CFD simulaties. Simulaties kunnen toegepast worden voor zowel het ontwerpen, het optimaliseren en het verifiëren van een RWA installatie. Een CFD simulatie is geschikt voor elke vorm en type gebouw en kan daarbij rekening houden met aspecten zoals windeffecten, grote rookcompartimenten en de nadelige invloed van toevoerlucht op een gestratificeerde rookpluim. Dit laatste kan van grote invloed zijn op de rooklaag en daarmee op de werking van het systeem.

CFD simulaties bieden de mogelijkheid om gelijkwaardigheid aan te tonen waar rekenregels niet toereikend zijn. Het CFD rapport geldt als bewijs dat de RWA installatie goed is ontworpen zodat een vergunning kan worden verleend door bevoegd gezag.

Wat bieden wij?

Met onze ruime ervaring en diepgaande kennis van Fire Safety Engineering kunnen wij CFD simulaties inzetten om oplossingen te vinden waar ontwerpregels niet kunnen worden toegepast. CFD simulaties kunnen worden uitgevoerd voordat een systeem volledig is uitgewerkt. Hierdoor kan een ontwerp in een vroeg stadium worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. One Simulations maakt gebruik van de meest toonaangevende softwarepakketten en voert berekeningen uit op het in-house high performance computing (HPC) cluster. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige CFD simulaties uit te voeren binnen een korte doorlooptijd (rekentijd). Nadat het gewenste RWA systeem is ontworpen leveren wij heldere rapportage met een focus op naleving van de wettelijke vereisten.


Naast het uitvoeren van de berekeningen, voert ons team ook regelmatig peer reviews uit als onafhankelijke externe partij. Wij voeren reviews uit voor vele software pakketten, zoals Ansys CFX, Fluent, Fire Dynamics Simulator (FDS), OpenFOAM, enz. Zie hiervoor ook de pagina Second opinion.

Neem gerust in een vroeg stadium contact met ons op, zodat wij onze kennis en ervaring met u kunnen delen.

Wilt u zien wat wij leveren?