Gelijkwaardigheid brandveiligheid parkeergarage met CFD

 • NEN 6098 Rookbeheersingssystemen
 • Beperking rookverspreiding
 • Zicht op de brand
 • Rook- en warmteafvoer (RWA)
 • Gelijkwaardigheid (ook zonder systeem)
 • Thermische belasting
 • Compartimentsbrand
 • Lopende brand (Travelling fire)
 • Inzicht in luchtstroming door ventilatiesysteem
 • Inzicht in rookverspreiding, temperatuur en straling
 • Systemen ontwerpen
 • Systeemoptimalisatie

Het is vaak wenselijk om het brandcompartiment parkeergarages groter te maken dan 1.000 m2, zoals maximaal toegestaan in het bouwbesluit. Er dient dan een beroep te worden gedaan op de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit. Dit kan bereikt worden door het installeren van een (mechanisch of natuurlijk) ventilatiesysteem of alternatieve FSE methoden. Wij kunnen ondersteunen bij het ontwerpen van gelijkwaardige oplossingen en de juiste werking aantonen door middel van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties voor het verkrijgen van een vergunning.

Wij voeren ook simulaties uit voor dagelijkse ventilatie van parkeergarages.

Vrijblijvend uw project bespreken

NEN 6098 - Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages

Volgens het Bouwbesluit moeten parkeergarages worden verdeeld in brandcompartimenten van maximaal 1000 m2. Dit is uit praktisch oogpunt vaak niet gewenst of haalbaar. Aan de hand van de NEN 6098 kan voor mechanisch geventileerde parkeergarages gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond. Op basis van het gebruiksoppervlakte beschrijft de NEN 6098 verschillende prestatie-eisen. Het ventilatiesysteem dient aan deze eisen te worden getoetst door middel van CFD simulaties.

De mogelijke prestatie-eisen zijn:

 1. Het systeem beperkt de rookverspreiding
 2. Zicht op de brand kan worden gerealiseerd
 3. Het systeem zorgt voor rook- en warmteafvoer (RWA)

Deze simulaties kunnen in elke ontwerp- en bouwfase worden uitgevoerd. De simulatieresultaten en analyse worden omschreven in een rapport waarmee wordt aangetoond dat het mechanische ventilatiesysteem aan de prestatie-eisen uit de NEN 6098 voldoet. Hiermee wordt gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit aangetoond.

Gelijkwaardigheid zonder ventilatiesysteem

Mits er voldoende gevel- en/of dakopening in de parkeergarage aanwezig zijn, kan in sommige gevallen zonder mechanisch ventilatiesysteem gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond. In dit geval kan met CFD simulaties worden onderzocht of de openingen voor voldoende rook- en warmteafvoer zorgen om een compartimentsbrand te voorkomen. Hiervoor wordt met een CFD model een lopende brand (traveling fire) door de parkeergarage gesimuleerd.

Om gelijkwaardigheid aan te tonen moet aan de volgende twee condities worden voldaan:

 1. Er vindt geen compartimentsbrand plaats. De rook- en warmteafvoer is voldoende om flash-over condities te voorkomen.
 2. De thermische belasting op de constructie blijft binnen de gestelde limieten.

Optioneel kan worden onderzocht of er brandoverslag naar belending plaats zal vinden. Tevens kunnen de condities in de parkeergarage gedurenden het verloop van de brand inzichtelijk worden gemaakt.

Deze simulaties kunnen worden uitgevoerd van de ontwerpfase tot na oplevering. De simulatieresultaten en analyse worden omschreven in een rapport waarmee gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit wordt aangetoond.

Wat bieden wij?

Met onze ruime ervaring en diepgaande kennis van Fire Safety Engineering en parkeergarages kunnen wij ondersteunen om tot het optimale ventilatie ontwerp te komen. CFD simulaties kunnen worden uitgevoerd voordat een systeem volledig is uitgewerkt. Hierdoor kan een ontwerp in een vroeg stadium worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. One Simulations maakt gebruik van de meest toonaangevende softwarepakketten en voert berekeningen uit op het in-house high performance computing (HPC) cluster. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige CFD simulaties uit te voeren binnen een korte doorlooptijd (rekentijd). Nadat het gewenste RWA systeem is ontworpen leveren wij heldere rapportage met een focus op naleving van de wettelijke vereisten.

Naast het uitvoeren van de berekeningen, voert ons team ook regelmatig peer reviews uit als onafhankelijke externe partij. Wij voeren reviews uit voor vele software pakketten, zoals Ansys CFX, Fluent, Fire Dynamics Simulator (FDS), OpenFOAM, enz. Zie hiervoor ook de pagina Second opinion.

Neem gerust in een vroeg stadium contact met ons op, zodat wij onze kennis en ervaring met u kunnen delen.

Wilt u zien wat wij leveren?