• fire safety,
 • car park,
 • HVAC

Rookbeheersing in een parkeergarage – Zicht op de brand

Een rookbeheersingssysteem voor zicht op de brand (conform NEN6098) is een complexe installatie. Met voldoende kennis en met behulp van CFD simulaties kunnen dergelijke installaties succesvol worden ontworpen en toegepast. Wij hebben een ruime ervaring met het ontwerpen en simuleren van dit type systeem en al vele projecten succesvol afgerond. In de slider hieronder staan een aantal voorbeeldprojecten. Vervolgens gaan we verder in op dit type simulatie en de diensten die wij leveren.

Zicht op de brand

Uitsluitend stuwdruk
 • Garage geventileerd door stuwdrukventilatoren en openingen in de gevel.
 • Windgestuurd omkeerbaar systeem op basis van luchtsnelheid in de garage.
 • Zeer goede uniforme luchtstroming.
 • Zicht op de brand.
Verbouwing
 • Garage werd verbouwd waardoor een beperkte inbouwhoogte beschikbaar is.
 • Speciaal voor deze garage ontwikkelde korte stuwdrukventilator.
 • Gedetailleerd CFD model van de stuwdrukventilator gemaakt door een substudie naar de luchtstroming door de ventilator. Resultaat is een uitstroomprofiel dat later is toegepast in de CFD simulatie van de gehele garage.
 • 3D model houdt rekening met een complexe balkenstructuur.
 • Goed zicht op de brand door voldoende snelheid langs de brand te creëren.
Volledig mechanisch
 • Volledig mechanisch geventileerde garage met twee afvoerschachten.
 • Er zijn drie natuurlijke toevoerpunten gecreeerd.
 • Inrit wordt gesloten door rookscherm
 • Twee rookschermen om de toevoerlucht te leiden
 • Meerdere ventilatiezones met verschillende schakeling rookschermen en stuwdruk
 • Goede prestatie ten aanzien van zicht op de brand
 • De simulatie meet de luchttemperatuur in de stuwdrukventilatoren en schakelt deze uit zodra de temperatuur hoger is dan de temperatuurklasse (in dit geval F300)
Natuurlijke ventilatie
 • Parkeergarage geventileerd door openingen in het plafond en zijwanden.
 • Lucht wordt gestuurd door vier rookschermen.
 • Twee brandlocaties onderzocht.
 • Windinvloed voor een brandlocatie onderzocht.
 • CFD model houdt rekening met de invloed van de omgeving. Dit is belangrijk om een goed het effect van wind mee te kunnen nemen in de berekening.
 • De simulatieresultaten laten zien dat het natuurlijk ventilatiesysteem de brandweer in staat stelt om een autobrand met zicht op de brand te kunnen benaderen.

In parkeergarages is vaak de behoefte aan een brandcompartiment groter dan het maximaal toegestane oppervlakte van 1.000 m2. Dit geeft een open karakter aan de garage en bevordert het gebruik en de veiligheid. Om een groter brandcompartiment toe te staan dient gelijkwaardigheid aan het bouwbesluit te worden aangetoond. Dit kan onder andere worden gedaan door het toepassen van een rookbeheersingssysteem ontworpen volgens de norm NEN 6098. Bij een brandcompartiment groter dan 2.500 m2 wordt geëist dat het rookbeheersingssysteem voldoet aan de prestatie-eis zicht op de brand.

Voor een zicht op de brand rookbeheersingssystemen is een grote hoeveelheid lucht nodig. Dit wordt meestal op mechanische wijze gerealiseerd door middel van afvoerventilatoren en schachten. De luchtstroom kan echter ook op hybride wijze worden opgewekt door middel van uitsluitend stuwdrukventilatoren en voldoende openingen in de gevel. De stuwdrukventilatoren versnellen lokaal de luchtsnelheid en door inductie wordt een grotere hoeveelheid lucht in beweging gezet. Door druk op de ventilatieopeningen stroomt lucht in en uit de garage. Met een ontwerp dat uitsluitend bestaat uit stuwdrukventilatoren wordt ruimte voor afvoerventilatoren en/of schachten bespaard. Er dienen echter wel voldoende openingen aanwezig te zijn en er dient rekening met de invloed van wind te worden gehouden.

Voor het bereiken van zicht op de brand moet, naast voldoende hoeveelheid van lucht, deze ook over de brand worden geleid zodat er voldoende snelheid is om terugstroming van rook langs het plafond te voorkomen. Er dienen tevens geen grotere wervels aanwezig te zijn waardoor rook (via een omweg) mengt met de toevoerlucht. Dit is een complex ontwerp wat dient te worden uitgevoerd met behulp van CFD simulaties.

Om een vergunning te krijgen voor het mogen toepassen van een zicht op de brand rookbeheersingssysteem als gelijkwaardigheid aan het bouwbesluit dient de prestatie altijd vooraf door middel van CFD simulaties te worden onderzocht. Aangetoond dient te worden dat de brandweer in alle gevallen een autobrand kan benaderen met zicht op de brand. Wij hebben een grote ervaring met het ontwerpen van zicht op de brand rookbeheersingssystemen. We weten wat komt kijken bij dit proces, van optimalisatie tot technische beperkingen tot bijbehorende regelgeving. We hebben een goede relatie met de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland en hebben inmiddels al vele verschillende projecten in Nederland succesvol afgrond.