Innovatie

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor onze simulaties. We werken daarom graag samen met externe partijen aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Met Technische Universiteiten of Hogescholen stellen we stageopdrachten op of voeren we gezamenlijk onderzoek uit. Daarnaast ondersteunen we startups van klein tot groot. Wij testen producten van bedrijven uit allerlei werkgebieden en ondersteunen bij het ontwikkelen tot een optimaal product.

Om onze kennis op het hoogste niveau te houden investeren we tijd om onszelf te ontwikkelen of huidige werkwijzen te verbeteren. We participeren in onderzoeksprojecten om nieuwe technieken te ontwikkelen, zie bijvoorbeeld onze blog airflow in human airways.

Wij ondersteunen start-ups in een rol als simulatiespecialist en sparringpartner. Dit hoeft niet altijd op commerciele basis. Als wij er ook van kunnen leren, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van een nieuwe toepassing of markt, zijn wij geinteresseerd om de mogelijkheden te bespreken en staan we open voor een samenwerking.

Heb jij een idee en wil je hierover met ons van gedachte wisselen?