Gebouwde omgeving

We bieden een integrale oplossing voor alle aspecten van de externe gebouwde omgeving, in grote lijnen: akoestiek, windklimaat en windbelasting. Middels CFD simulaties wordt het mogelijk om in een vroeg stadium van het project efficiënter te ontwerpen en voor het bouwen aan te tonen dat een ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Windhinderonderzoek >>

Windhinder en windgevaar kan aan de hand van de NEN 8100 met CFD simulaties inzichtelijk worden gemaakt. Gedurende verschillende fases van het ontwerpen en bouwen van hoogbouw staan wij architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en gemeenten bij met een windhinderonderzoek. Deze worden uitgevoerd zowel tijdens schets-, voorlopig- als definitief ontwerp. Maar ook voor bestaande bouw voeren wij windhinderonderzoeken uit. Regelmatig wordt een vergelijking gemaakt tussen het windklimaat van de huidige- en nieuwbouwsituatie. Zo kan de verandering in het windklimaat in de omgeving of bij omwonenden ten gevolge van de ontwikkeling worden onderzocht. Indien gewenst ondersteunen we bij gesprekken met de gemeente. Ook kunnen we u ondersteunen bij het optimaliseren of verbeteren van het windklimaat. Denk hierbij aan het strategisch plaatsen van luifels, lamellen, schermen of beplanting.

Windbelasting

Het berekenen van de windbelasting is een essentieel onderdeel tijdens het ontwerpen van constructies en gebouwen. In de meeste gevallen wordt deze belasting berekend door gebruik te maken van de norm NEN-EN 1991-1-4. Deze norm is echter met name geschikt voor een (groot) aantal standaard gebouwvormen, terwijl de vorm van echte constructies hier van af kunnen wijken. De norm gaat er ook vanuit dat wind loodrecht aanstroomt, met een windsnelheid afhankelijk van de locatie en hoogte, terwijl lucht door beïnvloeding van de omgeving of de constructie zelf ook onder andere hoeken en met een andere snelheid kan aanstromen. Dit kan leiden tot zowel over- als onderschatting van de windbelasting. Door middel van CFD simulaties kan de te verwachten windbelasting met meer detail worden berekend. Dit voegt extra zekerheid toe maar kan ook kosten besparen zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Wij passen dergelijke simulaties regelmatig toe voor bijvoorbeeld hoogbouw, schepen, off-shore of constructies gemonteerd op gebouwen zoals reclameletters, relingen, etc.

Geluid

Geluidsoverlast in een stedelijke omgeving is een toenemende zorg voor de autoriteiten. Steeds vaker vraagt de overheid om aan te tonen dat de akoestische maatregelen die worden toegepast op bijvoorbeeld balkons/ramen/loggia's ook daadwerkelijk het geluidsniveau verminderen. Met een combinatie van Ray-tracing en EEM kunnen we niet alleen stadsgeluid en het effect van de maatregelen simuleren, maar ook de akoestiek van binnenruimtes. Dergelijke onderzoeken voeren we uit voor bijvoorbeeld gebouw akoestiek, stadsgeluid, verkeers/industrie lawaai, etc.

Verspreiding van vervuiling

Verspreiding van verontreinigende stoffen is een punt van zorg door de toenemende verstedelijking. Met CFD simulaties kan de verspreiding van vervuiling nauwkeurig worden berekend en de concentratie van vervuilende stoffen in de buurt van bijvoorbeeld woonwijken worden bepaald. Dit inzicht is van belang voor het creëren van een gezonde leefomgeving.