Simulaties

Met een CFD simulatie wordt het gedrag van gassen en vloeistoffen met behulp van de computer berekend. Je kunt het beschouwen als een digitale testomgeving waarmee inzicht wordt verkregen in de werking van jouw product of installatie, groot of klein.

Wij leveren simulaties voor een grote diversiteit aan vakgebieden en doelgroepen. Een overzicht van de werkvelden waar we op dit moment actief in zijn is te zien op de expertise pagina. In ons blog is te zien hoe gevarieerd de projecten zijn waar we aan werken.

Er zijn tal van redenen waarom je een CFD simulatie zou willen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld, het ontwikkelen van een product of als alternatief van een praktijktest. Je kunt een CFD simulatie echter ook inzetten om (onafhankelijk) aan te tonen aan derden dat jouw product werkt zoals jij zegt dat het werkt. Hiermee worden potentiële klanten overtuigd of kunnen vergunningen worden verleend.

Waarom een CFD simulatie?

Hoe werken wij?

Wij leveren CFD simulaties binnen een kort tijdsbestek. Het proces dat wij voor ieder project doorlopen is als volgt.

(Klik op de pijlen om de stappen te doorlopen)

Helder krijgen vraagstelling en doel

Bij het eerste contact proberen we het doel van de simulatie precies vast te stellen, zodat het resultaat zo bruikbaar mogelijk is.

Vergaren kennis en benodigde informatie

Voor de meeste onderwerpen hebben we parate kennis en ervaring met het opzetten van de simulaties. Bij nieuwe onderwerpen zullen we ons eerst verdiepen in de materie en vakspecifieke kennis opdoen.

Opstellen 3D CFD model

De eerste stap in het opzetten van een CFD simulatie is het maken van een 3D model. In deze fase worden al diverse aannamen gedaan, zoals wat zijn de grenzen van de simulatie en welke onderdelen zijn relevant voor het doel.

Opstellen rekengrid

Zodra het 3D model af is, wordt deze voorzien van een rekengrid. Dit grid verdeelt het 3D model in een groot aantal kleine elementen die worden gebruikt voor de berekening. Aan dit grid worden hoge eisen gesteld. Een (lokaal) fijner grid (meer elementen) verhoogt de nauwkeurigheid op relevante locaties. Afhankelijk van het type simulatie zijn er andere eisen aan de kwaliteit van de elementen (afwijking ideale vorm).

Definiëren simulatie

In deze stap wordt de simulatie gedefinieerd. Welke fysische processen zijn er belangrijk voor het doel van de simulatie? Speelt warmteoverdracht een rol? Zo ja, is dit alleen door convectie, of ook door geleiding en straling? Zijn er chemische reacties? Welke rol speelt turbulentie? Waar kan het medium het model instromen? En met welke snelheid, druk of temperatuur? Zijn er extra weerstanden? Of is er juist een ventilator of pomp waarmee rekening moet worden gehouden? En er is nog veel meer wat we kunnen modelleren...

Rekenen simulatie

Als de simulatie is opgezet wordt deze door een solver uitgerekend. Wij beschikken over diverse softwarepaketten maar werken meestal met ANSYS CFX, Fluent of Mechanical. Wij beschikken over ons eigen rekencluster met wel 512 cores, 2TB geheugen en Infiniband netwerk, waardoor wij in staat zijn om zware simulaties in korte tijd uit te rekenen.

Analyseren en terugkoppelen

Zodra de simulatie is uitgerekend kunnen de resultaten worden geanalyseerd. Op iedere plek en op elk moment kunnen alle variabelen worden bekeken. CFD simulaties maken complexe problemen helder inzichtelijk met duidelijke afbeeldingen. Hiermee worden oorzaak en gevolg begrijpelijk en nuttige analyses uitgevoerd.

Rapporteren

Indien gewenst worden alle bevindingen van de simulaties opgeschreven in rapportages met heldere taal en duidelijke afbeeldingen. Het doel van de simulatie en de conclusies worden beschreven. Hiernaast worden ook alle details van de simulaties beschreven, met alle aannamen en uitgangspunten zodat het een compleet verhaal is.