Procesindustrie

In de proces industrie worden CFD simulaties gebruikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Bijvoorbeeld voor het berekenen van: meng of scheidprocessen, de drukval en krachten op onderdelen, systemen en (chemische) processen.

Mengen of scheiden

Met een CFD simulatie kan de efficiëntie van apparatuur die wordt gebruikt voor het mengen of scheiden van vloeistoffen of vaste stoffen worden onderzocht. Het ondersteunt bij het optimaliseren van het ontwerp voor specifieke processen en/of bij het selecteren van het juiste type apparatuur voor het proces.

Bellenkolom

Met een bellenkolom worden meng-, reactie- of oplosprocessen versneld. De bellenkolom wordt gecreëerd door gas aan de onderkant van een reactor in te blazen. De verdeling van de bellen kan verder worden verbeterd door het toepassen van een actieve rotor. CFD simulaties zijn een ideaal hulpmiddel om de effectiviteit van een proces met een bellenkolom te verifiëren of optimaliseren. Een voorbeeld van een dergelijk proces is deze bioreactor, waarvoor we tevens onze simulaties hebben gevalideerd.

Luchtbevochtigers en drogers

Voor veel processen worden gassen gebruikt die moeten worden bevochtigd of gedroogd. Met een CFD simulatie kan dit proces worden geanalyseerd en geoptimaliseerd zodat je zeker weet dat het gas de vereiste eigenschappen bereikt voordat het wordt gebruikt voor verdere verwerking.

Componenten

CFD simulaties kunnen goed worden ingezet om prestatiespecificaties van bepaalde componenten te optimaliseren of te verkrijgen. De te verwachten drukverliezen in afsluiters of leiding- en kanaalsystemen kunnen worden berekend. Een CFD simulatie kan ook debiet/druk krommen berekenen voor pompen, ventilatoren, turbines of andere draaiende apparatuur.