Windhinderonderzoek met CFD simulaties

  • NEN 8100
  • Windhinder en windgevaar
  • Windklimaat op loop- en verblijfsniveau
  • Windklimaat voor doorlopen/slenteren/zitten
  • Vergelijk nieuwe en bestaande situatie
  • Inzicht bij entrees/dakterassen/balkons
  • Windklimaat optimalisatie
  • Maatregelen tegen windoverlast
  • Luifels/schermen/beplanting/lamellen
  • Voldoen aan het beleid van de gemeente

Een windhinderonderzoek geeft inzicht in het lokale windklimaat rond hoogbouw. De NEN 8100 wordt gebruikt om het windcomfort en de veiligheid te onderzoeken en kwantificeren. Een dergelijk onderzoek is vaak vereist bij de ontwikkeling van nieuwbouw hoger dan 30 meter, maar kan in elke ontwerpfase worden uitgevoerd. Wij voeren windhinderonderzoeken uit door middel van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties.

Wat hebben wij te bieden?

Met onze ruime ervaring en geavanceerde soft- en hardware, kunnen wij in een kort tijdsbestek windhinderonderzoeken uitvoeren. Een onderzoek kan worden uitgevoerd gedurende elke ontwerp fase of voor bestaande gebouwen. Daarnaast kan een vergelijk worden gemaakt tussen het windklimaat van de huidige- en nieuwbouwsituatie. Zo kan worden aangetoond wat het effect van de nieuwbouw op de omgeving is. Indien gewenst ondersteunen we bij het optimaliseren/verbeteren van het windklimaat (denk hierbij aan het strategisch plaatsen van luifels, lamellen, schermen of beplanting). Neem gerust in een vroeg stadium contact met ons op zodat wij onze kennis en ervaring met u kunnen delen. De resultaten worden aangeleverd in een uitgebreide rapportage. Daarnaast assisteren we graag bij de communicatie met het bevoegd gezag.

Uw ontwikkeling in een digitale windtunnel
Een hoog detailniveau voor een realistisch resultaat
De luchtstroom inzichtelijk maken op elke plek binnen uw ontwikkeling
Het windklimaat beoordelen aan de hand van de NEN8100

Wilt u zien wat wij leveren