Datacenter koeling optimalisatie

Voor een gerenommeerde exploitant van datacenters zijn verscheidene aspecten van de koeling van hun datacenters onderzocht en waar nodig verbeterd. Het ging hierbij om zowel de verdeling van de gekoelde lucht in de datazalen als de onderlinge beïnvloeding van de installaties op het dak.

Een datacenter biedt ruimte aan een grote hoeveelheid computer apparatuur. Deze apparatuur produceert een aanzienlijke hoeveelheid warmte welke door middel van koelmachines moet worden gekoeld. Hierbij is het belangrijk dat de aanzuigtemperatuur tussen de 18 °C tot 27 °C blijft zoals aanbevolen door de ASHRAE. Buiten dit temperatuurbereik neemt het risico op falen van de hardware significant toe.

In datacenters worden verschillende ontwerpen voor de koeling toegepast. Een veel gebruikt ontwerp is het gebruik maken van koude paden. Hierbij wordt koude lucht vanuit de koelmachines toegevoerd aan een afgesloten koude ruimte (pad) waarmee de servers worden gekoeld.

Verschillende aanpassingen van het basisontwerp kunnen snel en in een vroeg stadium met CFD simulaties worden onderzocht. In de case hieronder is de invloed van verschillende aanpassingen aan het systeemontwerp op de aanzuigtemperatuur van de apparatuur onderzocht.

Uitleg

De datazaal wordt bij dit project gekoeld door 18 Computer Room Air Handler (CRAH) units welke via 4 centrifugaal ventilatoren per unit koele lucht uitblazen in een vloerplenum. Vervolgens stroomt de koele lucht door geperforeerde vloertegels naar een aantal koude paden. Hier wordt de lucht aangezogen door een grote hoeveelheid servers. Volgens ASHRAE dient de toevoerlucht van een server voor dit type datacenter tussen de 18 en 27 °C te liggen.

Basis scenario
 • Drie grote wervels in het vloerplenum
 • Lage druk in het oog van de wervels
 • Lage druk werkt door in de koude paden
 • Warme lucht lekt het koude pad in

4,28 % van de servers heeft een hogere aanzuigtemperatuur dan 27 °C

Verhogen debiet CRAH units
 • Debiet van de CRAH units is verhoogd met 14%
 • Luchtverdeling in het vloerplenum is onveranderd
 • Hogere druk in het vloerplenum en in de koude paden
 • Door overdruk koude pad minder lek van warme lucht
 • 0,26 % van de servers heeft een hogere aanzuigtemperatuur dan 27 °C
Plaatsen van luchtgeleiders
 • Twee luchtgeleiders zijn geplaatst in het vloerplenum
 • Drie grote wervels in het vloerplenum
 • Twee van de drie wervels bevinden zich niet direct onder het vloerplenum
 • De lage druk in het vloerplenum werkt minder door naar de koude paden
 • Minder lek van warme lucht naar de koude paden
 • 2,42 % van de servers heeft een hogere aanzuigtemperatuur dan 27 °C
Verkleinen aantal luchtdoorlatende vloertegels
 • Middelste rij vloertegels zijn dichtgezet voor elk koud pad
 • Luchtverdeling in het vloerplenum is onveranderd
 • Groter drukverlies tussen het vloerplenum en de koude paden
 • Iets hogere druk in de koude paden
 • Door overdruk koude pad iets minder lek van warme lucht
 • 2,02 % van de servers heeft een hogere aanzuigtemperatuur dan 27 °C
Aanpassen draairichting fans CRAH units
 • Draairichting centrifugaal fans is voor de helft van de CRAH units omgekeerd
 • Groot aantal kleinere wervels in het vloerplenum
 • Iets betere drukverdeling in het vloerplenum
 • Betere drukverdeling levert minder lek op van warme lucht naar de koude paden
 • 2,58 % van de servers heeft een hogere aanzuigtemperatuur dan 27 °C