Windhinderonderzoek met CFD simulaties

Gedurende verschillende fases van het ontwerpen en bouwen van hoogbouw staan wij architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en gemeenten bij met een onderzoek naar windhinder en -gevaar. Door onze korte levertijden heeft u snel inzicht in het windklimaat, zowel tijdens schets-, voorlopig- als definitief ontwerp. Uiteraard kan een dergelijk onderzoek ook worden uitgevoerd voor bestaande bouw.

  • NEN 8100
  • Windhinder en windgevaar
  • Windklimaat op loop- en verblijfsniveau
  • Windklimaat voor doorlopen/slenteren/zitten
  • Vergelijk nieuwe en bestaande situatie
  • Inzicht bij entrees/dakterassen/balkons
  • Windklimaat optimalisatie
  • Maatregelen tegen windoverlast
  • Luifels/schermen/beplanting/lamellen
  • Voldoen aan het beleid van de gemeente

Windhinder onderzoek nodig

Waarom met ons

Door onze ruime ervaring en zeer professionele soft- en hardware kunnen wij kwalitatief hoogwaardige windhinderonderzoeken uitvoeren in een kort tijdsbestek. Deze voeren wij uit van schetsontwerp tot definitieve ontwerp, maar ook voor bestaande bouw. Daarnaast kan een vergelijking worden gemaakt tussen het windklimaat van de huidige- en nieuwbouwsituatie, om zo aan te tonen dat er geen verandering in het windklimaat optreedt, in de omgeving of bij omwonende. Indien gewenst ondersteunen we bij gesprekken met de gemeente of bij het optimaliseren/verbeteren van het windklimaat (denk hierbij aan het strategisch plaatsen van luifels, lamellen, schermen of beplanting). Neem in een vroeg stadium contact met ons op zodat wij onze kennis en ervaring met u kunnen delen. Hieronder kunt u een voorbeeldrapport downloaden om te zien hoe wij ons onderzoek overzichtelijk beschrijven en wat kan worden bijgevoegd bij een bouwaanvraag.

Uw ontwikkeling in een digitale windtunnel
Een hoog detailniveau voor een realistisch resultaat
De luchtstroom inzichtelijk maken op elke plek binnen uw ontwikkeling
Het windklimaat beoordelen aan de hand van de NEN8100

Wilt u zien wat wij leveren?