Blog

In onze blogs vertellen we over de meest uiteenlopende zaken, zoals bevindingen van intern onderzoek, projecten waar we aan werk(t)en, samenwerkingen, enz.

Rookbeheersing in een parkeergarage – Zicht op de brand

Een rookbeheersingssysteem voor zicht op de brand (conform NEN6098) is een complexe installatie. Met voldoende kennis en met behulp van CFD

Lees meer...

Ventilatie in de klas: Beoordeling van de lokale luchtkwaliteit via CFD

Een goed binnenklimaat in scholen is belangrijk voor de gezondheid en de leerprestaties van de leerlingen. Naast de minimale eisen voor

Lees meer...

Airflow in human airways: Drug delivery optimization

Insight into airflow in human lungs can provide vital information about the health of the respiratory system and its treatment. In particular, the

Lees meer...

Sprinkler activatie tijd: Een gevoeligheidsanalyse

Een belangrijk onderdeel van CFD simulaties toegepast in brandveiligheid is het effect van een sprinkler systeem op de brand. In de praktijk zorgen

Lees meer...

Akoestische berekening met FEM: Geluidsreductie op gevels

Het reduceren van geluid bij hoogbouwprojecten op locaties met geluidsoverlast is een uitdaging in stedelijke gebieden. De wettelijke voorschriften

Lees meer...

Car park ventilation – searching for stagnant areas with CFD

For car parks BS7346-7 requires for both Vehicle exhaust pollution control (clause 6) and Impulse ventilation to achieve smoke clearance (clause 9)

Lees meer...

Mogelijkheid tot vluchten uit een Kerk met simulatie en scantechnieken

Na verloop van tijd kunnen, door veranderende regelgeving of toegenomen bewustwording, bestaande bouwwerken op brandveiligheid worden geïnspecteerd.

Lees meer...

Ship hull shape optimization using CFD

With the changing climate in consideration and driven by regulations, new ships are designed such that a minimum fuel consumption is required. In

Lees meer...

Windhinderonderzoeken met CFD: Een gevoeligheidsanalyse

Bij One Simulations hebben we veel ervaring met het onderzoeken en beoordelen van het lokale windklimaat aan de hand van CFD simulaties. We hebben

Lees meer...